Ressursbank for høytider og merkedager

En side hvor du finner ressurser for feiring av ulike høytider og merkedager i et mangfoldsperspektiv. Ideene er et resultat av samskaping av kunnskap mellom praksisfeltet og UiA. 

Kristiansandsbarnehagen har gjennom Regional ordning opprettet et partnerskap med UiA. I ordningen ligger det et mål om at både barnehagene og Universitetet er likeverdige parter og at læring skal skje begge steder. Barnehagene lærer av hverandre og i nettverk med UiA. Disse møtene bringer ny kunnskap til UiA der dette skal få betydning for barnehagelærerutdanningen. 

Barnehagestudentene kan også være en del av denne læringssløyfa. Studentenes oppgaver og utviklingsarbeid kan (og bør?) være relevant for barnehagene og gjøres tilgjengelig for de. Dette er også med på å gjøre barnehagelærerutdanningen mer relevant.

Markering av høytider og merkedager i barnehagen

- et studentarbeid som barnehagene kan bruke. (se lenker nederst i artikkelen)  
I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det under fagområdet Etikk, religion og filosofi at personalet skal...

«...gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen» 
Kunnskapsdepartementet 2017, s.55

Publisert: 4. desember 2023 10:49
Oppdatert: 4. januar 2024 15:55