Nettbrett i barnehagen

Prosjektet gikk over to år (2012 og 13) og hadde følgende ambisjoner:
FORVENTET EFFEKT AV PROSJEKTET:

Økt pedagogisk bruk av IKT i barnehagene og heving av barns digitale kompetanse.

Hva skal realiseres i prosjektperioden for å kunne nå dette målet på lenger sikt? 

 • Barns evne til å samhandle om felles oppgaver måles,
 • Evne til konsentrasjon om bruk av èn app over tid måles.
 • Observere barn som lærer av hverandre.
 •  Barnehagene utarbeider "praksisfortellinger".

Øke de voksnes kompetanse innen IKT.

 • Spørreundersøkelse om ansattes bruk av IKT. Nå og ved slutten av prosjektet.
 • Barnehagene redegjør for hvilke strategier de har benyttet for å få hele personalet interessert og deltakende. (Tema på samling Referat på blogg)
 • Dokumentere om nettbrettet tar over for andre verktøy for å utføre arbeid som allerede gjøres. (Tema på samling. Referat på blogg.)

 Spre kunnskap om bruk av nettbrett som et verktøy for IKT i barnehagen.

 • Dokumentere arbeidet på sine egne hjemmesider.
 • Prosjektledelsen samler stoff på egen blogg iKristiansand.blogspot.no
 • Tilby fokus på IKT i barnehagen til Uia- studenter fra studieåret 2012-13.
 • Delta aktivt i erfaringsdeling på samlinger, blogger, på avslutningskonferanse, høsten 2013

Barnehagene har dette som bakteppe for arbeidet som utføres. Det blir spennende å se i hvor stor grad vi klarer å oppnå målene våre.

På IKT -senteret sin blogg er det og mange nyttige tips og ideer å ta med seg ut i barnehagen.

Publisert: 4. desember 2023 15:46
Oppdatert: 4. desember 2023 15:49