Kontakt

Oppvekstdirektør: Kristin Eidet Robstad 
Kommunalsjef Barnehage: Eva Hauger Gjersvold

Administratorer på bloggen:
Gudrun Kristine Svensson  
Kristin Mosfjell Rosen 
Eva Hauger Gjersvold

E-post 
Telefon 80 70 50 00

Postadresse
Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland
Telefon: 38 07 50 00 | E-post

Faktura adresse: 
Vi mottar helst elektroniske fakturaer på EHF-format. Kristiansand kommune har org.nr. 820 852 982

Alternativt per post til:
Kristiansand kommune
Enhetens navn
Fakturamottak
Postboks 1044
4682 Søgne

Publisert: 8. desember 2021 14:40
Oppdatert: 4. desember 2023 10:46