Praksisfestivalen 2024

Kristiansandsbarnehagen leverer! En hel dag med fest og feiring, fag og foredrag! Det er andre året at Kristiansandsbarnehagen setter av en hel dag til å feire all den flotte, faglige praksisen som finnes i våre private og kommunale barnehager her i Kristiansand. 

Torsdag 6.juni samlet vi 130 ledere og pedagoger fra private og kommunale barnehager på Krs-Live for å hylle god praksis og sette spotlighten på barnehagens indre liv. Praksisfestivalen ønsket å vise fram det faglige, systematiske og kreative arbeidet med barn som foregår i Kristiansandbarnehagen. Åtte forskjellige barnehager bidro med en liten utstilling der de viste fram et spesifikt arbeid de har jobbet med. Her var det utforming av inkluderende lekemiljøer, arbeid med kjøkkenhager, samarbeid med Geitmyra matkultursenter, og barnehagers arbeid med "bærekraft" og "matmot" for å nevne noen.

Fra scenen fikk vi hele syv små innlegg som viste ulike små og store faglige grep som har ført til engasjement hos ansatte og kvalitet i barnehagetilbudet. Havlimyra barnehage er igang med innføring av prosjektarbeid som metode i barnehagen og vi fikk høre Jørgen og Kristina fortelle om dette. Fra Torvmoen fortalte Siw og Lise om hvordan de har satset på mat i barnehagen. De har også deltatt i prosjektet Matnyttig. Deres kjøkkenassistent Lise var med og fortalte engasjert om systematisk arbeid både med matsvinn, barnehagemeny og kompostering.

Hellemyr barnehage, med Unni, Elin Johanne og Lininn fortalte om hvordan blant annet pandemien hadde fått dem til å satse på "humor og glede" som overordnet tema i barnehagen. De har brukt Språkløyper og historier som Krokodillen og apekatten fra nettstedet Morsmål.no og som har oversettelser på mange språk. Nok et innlegg handlet om mat. Det var en gjesteopptreden fra Frøysland barnehage i Lindesnes som har hatt  et partnerskap med UiA . slik også Kristiansand har gjennom tilskuddsordningen Rekomp. Gjennom lang tid har de jobbet med tema brød og brukt brød som inngang til alle rammeplanen s fagområder. Et eksempel på prosjektarbeid og hvordan barnehagen jobber helhetlig med fagene og skaper sammenheng og mening for barn. 

Tone og Amalie fra Vedderheia la fram hvordan de har jobbet med å tilretteleke for lek, og viser til barns rett til lek. Målet er å være en Psykisk helsefremmende barnehage gjennom dette arbeidet, og fortalte om hvordan de har jobbet med å teorigrunnlag og deltakelse for å skape fleksible, inkluderende lekemiljøer, hvor barn får rikelig med muligheter til å sette igang, styre og strukturere leken sin selv. Fra Sjøstjerna barnehage fortale Erlend, Ragnhild og Caroline om hvordan de har strukturert sine barnesamtaler og satt dette i system. 

Dagen ble avsluttet med en runde med TEACHMEET, der de seks deltakerne ble trukket ut i tilfeldig rekkefølge og fikk 5 minutter til å presentere et tips eller en god ide til sine kolleger i salen og så en panelsamtale der tema var hvordan vi som profesjon kan snakke sant om praksisutfordringene og våre rammebetingelser på en måte som får fram hva som er vanskelig uten å svartmale situasjonen og skremme forl fra barnehageyrket. Her er det behov for begge deler og det er viktig å bruke de ruiktige kanalene. Vi må kanskje jobbe med språket og en hyllest av praksis, slik praksisfestivalen er , er absolutt med på å styrke en profesjon som også har stramme rammebetingelser. 
 

Publisert: 10. juni 2024 9:18
Oppdatert: 10. juni 2024 11:35