READ -prosjektet, vi fremmer leseglede!

Kristiansand kommune er deltaker i READ Agder, et prosjekt som involverer de kommunale barnehagene, og som de private barnehagene er invitert inn i.

Formålet med READ Agder er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i barnas lesing.

READ Agder er basert på erfaringer fra «READ Aarhus – Sammen om læsning». Forskningsfunn fra prosjektet viser at når foreldre daglig leser med sine barn, så har det en positiv effekt på barnets språk og senere leseferdigheter. READ er et akronym for «Research in Educational Achievement and Development». I Aarhus startet READ opp som et prosjekt i 2013, og er i dag implementert i alle barnehager og skoler. Metoden har hatt stor suksess, og forskning knyttet til prosjektet, viser at metoden virker.

I barnehagen omfattes 4 og 5 åringene av prosjektet. Hvert barn får med seg en lesebag med bøker og veiledningsmateriell til foreldre. Veiledningsmateriellet forklarer hvordan foreldre kan støtte og inspirere barnas lesing gjennom å lese høyt sammen med dem hver dag. Familien får beholde lesebagen hjemme i 8 uker. 

Sentrum bydel var først ute våren 2023, høsten 2023 er det Vågsbygd og Lund sin tur, og siste pulje våren 2024 er Vest og øst. Etter hvert skal prosjektet implementeres i ordinær drift.

Det er et utstrakt samarbeid med biblioteket, som blant annet kan bidra med å supplere med bøker fra det flerspråklige bibliotek.

Tilbakemeldingene så langt har vært svært gode.

Sammen fremmer vi leseglede!

Publisert: 22. november 2023 19:03
Oppdatert: 4. juni 2024 9:52